lupa

Denní a týdenní stacionář Jihlava

Denní a týdenní stacionář Jihlava

Logo - obrázek
Stacionář pro děti a dospělé s mentálním postižením a přidruženými smyslovými i tělesnými handicapy a s autistickými rysy, kteří mohou pobývat v kolektivu. Naše služby: ubytování, stravování, školní výuka, integrace uživatelů do společnosti, arteterapie, rehabilitace, canisterapie, sportovní a společenské akce, rekondiční pobyty a volnočasové aktivity.

Adresa:

Denní a týdenní stacionář Jihlava

Královský Vršek 1106/9
Jihlava

Telefon:  567210270
E-mail:    jelinkova@stacionar-jihlava.cz
WWW:   http://www.stacionar-jihlava.cz/