lupa

Home  >>  Volný čas  >>  Mix  >>  Dobročinné nadace

Včela

Dobročinné nadace


Odkazy

Dům Agapé

Dům Agapé je občanské sdružení, které vzniklo s cílem pomoci osobám bez přístřeší i dalším lidem na okraji společnosti ke znovuzařazení se do společnosti.

Začínáme zakládat Domy Agapé, tj. domy, v nichž získá vždy kolem 15 lidí svůj dočasný(v některých projektech, jako je třeba projekt biofarmy, stálý) nový domov. Najdou zde bydlení, stravu, práci, volnočasové aktivity a to vše za podpory týmu odborníků. Po určitém čase jim pomůžeme najít stálejší zaměstnání i bydlení za finančně dostupných podmínek. První Dům Agapé již rok a půl funguje v Praze 10 v Ruské ulici č. 116.

Dárcovská sms

Velmi užitečné stránky na kterých najdete seznam projektů na které můžete přispět pomocí dárcovské sms

Zlín Charita

Charita Zlín je nestátní nezisková organizace, která se zabývá charitativní, zdravotní a humanitární činností ve zlínském regionu. Byla zřízena olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem v červnu roku 1991 jako účelové zařízení římskokatolické církve.

Charita Zlín je samostatná právnická osoba, organizačně začleněná do struktury Arcidiecézní charity Olomouc a skrze ni do Charity Česká republika. Prostřednictvím Charity Česká republika je členem mezinárodní sítě křesťanských humanitárních organizací Caritas Internationalis a Caritas Europa.

Posláním Charity Zlín je praktická a konkrétní pomoc lidem v tělesné, duševní nebo sociální nouzi, bez ohledu na jejich národnostní a rasovou příslušnost, sociální postavení nebo náboženské vyznání. Konečným cílem jejího konání je důstojný život pro každého člověka v každé situaci.

Bezdomovci

server o bezdomovectví

Světový pochod za mír a nenásilí

První pochod kolem světa, požadující ukončení válek, odstranění jaderných zbraní a násilí všech forem. Záměrem pochodu je dosáhnout odstranění jaderných zbraní, postupné snížení počtu konvenčních zbraní a podpisu mezinárodních smluv o neútočení. Dále také dosáhnout toho, aby se vlády států zřekly války jako platného způsobu řešení konfliktů.