lupa

Klempířské práce

Klempířské práce

Logo - obrázek
Klempířské práce se provádějí na oplechování střech ( komíny, úbočí, úžlabí, okapy, bleskosvody, antény ) připevnění podokapních žlabů a odpadních trub, oplechování podokenních říms, okrajů balkonů, stříšek podkroví o malém spádu.

Adresa:

Střechy Vrňata

Tulipánová 100
Praha Průhonice

Telefon:  267 750 534
E-mail:    info@strechyvrnata.cz
WWW:   http://www.strechyvrnata.cz