lupa

Základní škola Mohelno, okres Třebíč

Základní škola Mohelno, okres Třebíč

Logo - obrázek
Základní škola Mohelno poskytuje vzdělání zaměřené na získání potřebných znalostí, vědomostí a dovedností. Vede žáky k osvojení správných životních postojů, respektování humanity a demokracie. Profiluje se v ekologické, environmentální, sportovní i estetické výchově i v zájmové činnosti.

Adresa:

Základní škola Mohelno, okres Třebíč Příspěvková organizace

Mohelno 232
Mohelno

Telefon:  568642147
E-mail:    info@zsmohelno.cz
WWW:   http://www.zsmohelno.cz/