lupa

Home  >>  Volný čas  >>  Počítačové hry  >>  Strategie  >>  Caesar 3

Včela

Caesar 3

Stavíme obytný blok

Výběr lokace provádíme co nejblíže vody a žlutých ploch (tam budou v budoucnu farmy) První co postavíme budou 2 okruhy cesty, jeden vnitřní, o rozměrech 8 x20 vnitřních políček a vnější o rozměrech 9x24 , vznikne tedy jakýsi rám. Do místa mezí cestami (cesty by od sebe měly být vzdáleny 2 políčka) postavíme housing a chvili čekáme až začnou přijíždět první osadníci.

Po té co se osadníci nastěhují. Postavíme do vnitřního okruhu prefekturu, inženýra a doktora. Prefekturu stavíme jako prevenci proti ohni, inženýr, kontroluje stabilitu budov, a doktor se stará o zdraví obyvatelstva. Tím, že jsou tyto budovy postavené uvnitř okruhu, panáčci chodí pořád dokola a tím je zajištěna jejich služba všem domům. Pokud chybí prefektury začnou vznikat požáry, které se rychle šíří a které nebude nikdo hasit. Pokud nebudete mít inženýry, začnou padat budovy a pokud nebudete mít doktora, můžete se těšit na mor.

Aby se nám z malých stanů staly velké, musíme postavit rozvod vody. Nebudeme stavět studny (well), protože, již obyvatelé ve stanu large shack, chtějí vodu z fontány. Postavíme tedy již nyní pořádný vodovodní systém. Není to nic těžkého u vody postavíme reservoir (musí v něm být voda), který aquaduktem spojíme s reservoirem blízko obytných domů. Jeden reservoir má dosah 20 políček, tzn, fontána umístěná do této vzdálenosti je funkční. My tedy na určitá místa v našem vnitřním obdelníku umístíme fontány, ze kterých po chvíli začne tryskat voda. Domy, které tímto mají přístup k vodě se ihned změní na large tent.

Pokud se nám domy nevylepší, múže být problém v desirability.Tzn. obyvatelům se nelíbí životní prostředí. Znamená to, že mají blízko domu nějakou rušivou budovu. Takovouto budovou může být farma, prefekura, kasárny, či jakákoliv průmyslová budova. Tento problém vyřešíme, tak , že v blízkosti postavíme zahrady (gardens), Chodník vylepšime na plazu, nebo postavíme nějakou sochu. (status)

Nyní zjišťujeme, že obyvatelé , sice již netrpí žízní, ale hladem a dokud se nenajedí, jejich stany se nevylepší. Na žlutých plochách tedy postavíme obilnou farmu (wheat farm). Farma by měla být co nejblíže obytných domů (ne hned vedle, jinak nastane problém s desirability) , aby se v ní co nejdříve začalo pracovat. Dále musíme postavit někde blízko prefekturu a inženýra, neboť nechceme, aby budovy spadly, nebo vyhořely. Zabezpečené jsou jen ty budovy, kolem kterých tito panáčci chodí. ( v průběhu stavby města, tedy nikdy nesmíme prefetury a inženýry zapomenout stavět) Dále musíme postavit sýpku (granary), do které budou strkači vozíčků z farem vozit sklizené obilí.

Nyní máme již vše potřebné, abychom mohli postavit tržiště (market). Pokud máme v sýpce obilí, obchodnice si ho vezme donese si ho do marketu v doprovodu malých římánků, kteří jí pomáhají. Když je zboží na trhu, všechny domy kolem kterých obchodnice jsou zásobeny jídlem.

Je tedy důležité zajistit, aby se obchodnice nepohybovala kolem neobydlených oblastí, ale aby chodila kolem obytných bloků. V našem příkladě se tedy obchodnice pohybuje na vnějším okruhu a zásobuje všechny domy. (zde chci podotknout, že aby obchodnice nebloumala, kde nemá je vhodné přerušit cestu do Říma pokud je nějak napojena na náš vnější obdelník) Stany zásobené jídlem se změní na small shack.

Nyní je třeba postavit chrámy.

Aby se nám vylepšily domy stačí pro začátek postavit chrám pro jednoho Boha, který postavíme ve vnitřním okruhu. Pro správný chod hry je však třeba mít chrámy pro všechny Bohy, jinak na nás sešlou pohromu. (např vyhoření sýpek- Mercury) Ostatní chrámy tedy můžeme postavit v nějaké vedlejší ulici napojené na vnější obdelník. Nyní nám tedy obchází kněz na vnitřním obdelníku a stany přejdou na úroveň small hovel.

Aby se nám domy opět vylepšily, musíme postavit divadlo (theater). Nám stačí, když postavíme, jedno divadlo ve vnitřním okruhu. Herec postupně začne obcházet, a domy se změní na large hovel. Pro lepší funkci divadla je vhodné postavit herecké učiliště (actor colony).

Dále potřebujeme školu, nebo knihovnu. V pozdějších fázích stejně budeme potřebovat obojí, nyní nám stačí pouze jedna z nich. Knihovna má tu výhodu, že knihovník, obejde velké množství domů. Knihovna potřebuje 20 pracovníků. Škola potřebuje jen 10, nevýhodu je že detičky běhají jen v určitém okruhu. Domy nyní máme na úrovni small casa.

Dále postavím do vnitřního obdelníku lázně (bathhouse), v jejichž blízkosti musí bý reservoir.

Nyní potřebujeme keramiku. V blízkosti vody postavíme, clay pit, a v jeho okolí hrnčiřskou dílnu (pottery workshop). Dále musíme postavit skladiště (warehouse). Je vhodné ve skladišti zakázat příjímání jiných surovin mimo keramiky (jak budeme budovat další průmysl, povolíme např nábytek). Nyní se nám domy proměnily na large casa. Hezký statek, není-liž pravda ?

Aby se nám domy zlepšily na small insulae stačí postavit amfiteátr a školu pro gladiátory (gladiator school).


Zde skončíme povídání o stavbě základního obytného bloku , doufám, že Vám předchozí text byl k užitku a že jste pochopili základní mechanismy hry. Pokud máte nějaký dotaz klidně mi napište .

Nyní následují mé postřehy:

Nikdy nestavte velkoměsta, ztratíte přehled (např. o dosahu obchodnice).

Stavte radši malé čtvrti, nejlépe na sobě nezávislé.

Začněte obchodovat a vydělávat co nejdříve to jde.

Abyste mohli postavit luxusní paláce (luxury palace) musíte mít 2 druhy vína. Znamená to pěstovat révu a vyrábět víno, dále musíte nakupovat hotové víno (v sudech), od země, která ho prodává . Pokud nemáte možnost víno v sudech nakupovat, máte smůlu, vývoj vašich domů skončí na úrovni Grand villa.


Odkazy

Caesar 3 návod

podrobný návod na plnou verzi hry Caesar 3