lupa

Škrábání malby

Škrábání malby

Logo - obrázek

Škrábání malby

Odstraňování staré klihové nebo disperzní barvy není nějak složité. Přesto se zde můžete dopustit řady velkých a zbytečných chyb.

Nejprve si dobře rozmyslete, jestli opraudu chcete starou malbu odstranit. Je-li na omítce málo vrstev, odstraňování slabší vrstvy je daleko náročnější. Nátěr nemusí být dostatečně zvětralý a proto bude špatně vsakovat vodu. Nátěr slabší vrstvy proto odstraňte jen když budete chtít dělat nový štuk či stěrkovat nebo tapetovat. To malbu musíte bezpodmínečně odstranit. Je-li na omítce mnoho vrstev a místy se starý nátěr odlupuje, je nutno omítku oškrábat.

Máte-li v místnosti nábytek, je nutno udělat velkou přípravu.

Snažte se vystěhovat co nejvíce nábytku. Co se nepodaří vystěhovat, odsuňte doprostřed místnosti. Nemůžete, nebo nechcete-li nic vystěhovávat a dá se předpokládat, že v místnosti velmi málo místa, nábytek přesouvejte do středu a při tom kontrolujte, jestli se všude dostanete se štaflemi a jestli opraudu rukou všude dosáhnete. Některý pevný nábytek můžete také využít i jako pracovní plošinu, aby ste se dostali ke stropu.

Nyní nábytek zakrýte igelitovou Fólií, nejlépe mikrotenem. Je běžně dostupná v každé prodejně barev a laků. Při zakrývání se snažte, ať vám nevznikají velké vzduchové mezery. Na zalepování použíte pouze papírovou oblepovací pásku (má světležlutou barvu) velmi dobře se s ní pracuje. Potom zkrýte podlahu. Lepenkou zbytečně nešetřete. Oblepte celou podlahu po obvodu tak, aby byla přilepená jen v polovině šířky lepenky a pod zbylou část lepenky zasunete již připravené pásy mikrotenu. lepenkou pak spojte igelit zakrývající nábytek a to pocelém obvodu, aby byl zamezen přístup vzduchu.

Tím zakrývýní zdaleka nekončí. Na podlahu naneste ještě jednu vrstvu nejlépe silnějšího igelitu, kterou nespojujte s první, tedy nechte ji nezávyslou, aby se dala později volně odstranit. Na to pak položte papírové kartóny nebo máte-li nějakou starou látkovinu, např. povlečení či prastěradla. To je velmi důležité. Naškrábaná malba vám nesmí napadat na igelit, protože vám na něm vznikne bláto a budete v něm čvachtat. A te se pak také velmi špatně uklízí. A navíc by podlaha byla kluzká a štaflemi by ste igylit protrhaly a zbytečně by ste zašpinili podlahovou krytinu. Na kartonovém papíru nebo na látce oškrábaná malba rychle uschne a bláto se tolik netvoří. Úklid potom není zdaleka tak náročný. Proto důkladné zakrývání nepodceňujte. U oken a dveří stačí zakrýt jen ska. Z rámů oken a dveří, ať jsou plastová či dřevěná se špína snadno setře a zakrýváním by ste strávili zbytečně mnoho času. A navíc okna by ste nemohli ani otevřít. Lustr přikrýte tak, aby vám žárovky igelit nepropálili. Ještě nezapomeňte na zásuvky a vypínače. Zásuvky můžete demontovat, ale dbejte zvýšené opatrnosti, aby se do nich při namáčení omítky nedostala voda. V případě že nemusíte svítit vypněte pojistky.

A nyní konečně do práce.

Starou omítku je třeba dokonale namočit. Není dobré namočit kousek stěny a hned ho začít škrábat. Celá vrstva starého nátěru musí být co nejvíce nasáklá vodou a to chvíli trvá. Začnete-li omítku škrábat brzy po namočení, práce vám půjde špatně. Na omítku budete muset tlačít a tím poškodíte štuk. Budete v něm dělat rýhy nebo vám kusy z něj budou přímo odpadat. A navíc se budete zbytečně dřít. K namáčení omítky je dobrý velký (fasádní) malířský váleček (beran) osazený v prodlužovací teleskopickém nástavci. Při namáčení tak nemusíte lést po štaflí. Váleček namočte v horké vodě a kutálejte ho po stěně nejprve od zdola nahoru, velmi jemně, aby vám z něj nestříkala voda. Až váleček bude sušší namáčejte strop. Dejte pozor, ať válečkem necákáte. Na úplně mokrý váleček nikdy moc netlačte.

Namáčejte asi tak 10 - 15 minut zhruba čtvrtku místnosti. Vždy část stropu a přilehlé stěny. Při namáčení i škrábaní neotvírejte okno, ať je v místnosti co nejvyšší vlhkost. Nátěr pak seškrábejte malířskou patentní škrabkou. Snažte se držet škrabku pod malým úhlem vůči stěně. Je tak větší pravděpodobnost, že neponičíte štuk. Začněte stropem a pak přejděte na stěny. V případě, že máte zakulacené rohy mezi stropem a stěnou, škrabku držte pod pravým úhlem a nátěr strhávejte nebo ho přímo vymýte vorou nebo vydrhněte tvrdým kartáčem. Snažte se oškrábat všechnu starou malbu, případně omítku znovu namočte. Škrabka se vám bude podle hrubosti štuku zkracovat. Je možné, že vám z rukojeti planžeta téměř zmizí. Proto mějte také nějakou další raději v záloze. Po oškrábání celé místnosti ještě nic neuklízejte. oškrábaný nátěr je mokrý a špatně by se uklízel.

Nyní omítku rozmýjte. Tuto část postupu lidé dost často vynechávají. je to ale velmi důležité. Na oškrábané omítce přeci jen zůstanou nedoškrabky a také póry nebo prasklinky. A proto je zapotřebí omítku rozmýt krátkou kulatou štětkou nebo hrubým zednickým filcem namočoným v horké vodě. Vodu je třeba často měnit. Rozmývejte jen kroužením do stracena dokud nebude omítka hladká a čistá. Nebojte se přitlačit. zalejou se vám póry a drobné prasklinky. Po zaschnutí musí vypadat omítka jednobarevně. Nejčastěji je světlešedá nebo světlezelená.

Meziúklid.

Nejprve smeťte oškrábanou malbu s nábytku, oken a lustru na zem. snažte se namést ze země co nejvíce oškrábané malby. Potom odstraňte kartony nebo látkoviny. Nakonec zbalte horní vrstvu igelitu a zamotejte do ní veškerý zbatek malby. Pozor, ať se vám igelit neprotrhá. Spodní vrstva igelitu by vám měla zůstat téměř čistá a můžete ji použít pro další práce.

Image

Adresa:

Malování pokojů - návody


Telefon:  
E-mail:    
WWW:   /skrabani_malby-28-22-1.html